ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
във връзка с политика за защита на личните данни

Изявление за конфиденциалност:
Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние оценяваме оказаното ни доверие,  след като сте избрали да посетите и използвате сайта ни www.sunhousebg.com,  да се настаните в стопанисваните от нас обекти – „Слънчевата къща – Sunhouse” и „Студио Ес – Studio S” или да използвате други услуги, които предлагаме. Следваме произтичащите от това ангажименти да пазим неприкосновеността на предоставената ни от Вас лична информация, като се придържаме към законовата уредба, касаеща дейността ни.  
Настоящият документ, който подлежи на периодични актуализации, описва как използваме и обработваме личната Ви информация и как да се свържете с нас, ако имате въпроси относно защитата на личните Ви данни. „Авангард-Славови” ООД стопанисва изброените по-горе обекти и сайт. Тази декларация представя информация как е гарантирана защитата на данните и какъв вид данни и за какви цели се събират.
Събиране, обработка и предаване на лични данни:
Можете да посещавате нашия сайт, без да оставяте никакви лични данни. На сайта не се изисква регистрация. Личните данни се събират само ако ги предоставяте доброволно във връзка с резервация или  настаняване в посочените обекти. Когато правите резервация, Вие ще бъдете помолени да оставите информация, която съдържа: име,  имейл, телефонен номер за връзка, дата на пристигане и отпътуване, брой на придружаващите лица, включително деца.  Тази информация е необходима за обработка на заявката и завършването на поръчката (включително изпращането на имейл до Вас за потвърждение на резервацията).
Финансова информация
Не обработваме информация, свързана с кредитни карти, затова ние нямаме достъп до Вашите картови данни и банкови сметки, а само обслужващата Ви банка.
Изисква се заплащане на предплата, но за целта не е необходимо да предоставяте никакви лични данни на нас,  а да заплатите дължимата сума с банков превод.
Съгласие и използване на данни за посочените цели:
Когато въвеждате лични или служебни данни (електронни адреси, имена, адреси), Вие разкривате данните напълно доброволно. Вие имате право да откажете тази информация. В този случай не може да бъде направена резервация или настаняване. Въвеждайки данните, Вие давате съгласие за събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт при резервация и вписване в регистъра за настаняване, който ние сме длъжни да водим съгласно Закона за туризма. Информацията от регистъра, включваща име, ЕГН и номер на документ за самоличност, се предава ежемесечно в Данъчна служба- Царево. Събиране, обработка и използване за каквито и да е други данни и с други цели не се извършва. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време, считано за бъдещ период.
Право на информация:
Вие имате право да поискате информация за това какви данни се съхраняват за вас и за какъв период, с каква цел се изискват, на кого се предоставят. Освен това имате право личните Ви данни да бъдат изтривани в съответствие с нормативните разпоредби.
Сигурност:
Прилагат се цялостни технически и организационни мерки за защита на предоставяните данни срещу случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожение и достъп от неупълномощени лица.
Компетентни органи:
Длъжни сме да споделим и разкрием Вашите лични данни и информация на правителствени или разследващи органи, ако това се изисква от закона (или други документи с регулираща функция), в случай на съдебен процес, наказателно разследване, съдебна заповед или призовка.
Допълнителна информация:
Вашето доверие е важно за нас. Затова ще отговорим на всички Ваши запитвания относно обработката на личните Ви данни. Ако имате въпроси, на които не сте получили отговор от настоящата декларация за защита на данните, или ако желаете да получите по-задълбочена информация по определен въпрос, можете да се свържете с нас на sunhousebg@abv.bg